ul. Dąbrowszczaków 39, I p.
10-542 Olsztyn (mapa)

 

+48 89 527 63 73
+48 504 914 186

PL FR
CPF Olsztyn
moustache

#ToTeachYouBetter

Sektor: Edukacja dorosłych

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Budżet: 20 474 EUR

Data rozpoczęcia projektu: 2021-12-01

Data zakończenia projektu: 2023-05-31

Kraje docelowe: Francja, Hiszpania, Irlandia.

Cel projektu:

Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej i kulturalnej Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie skierowanej do osób dorosłych poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych, językowych, organizacyjnych i kulturowych zespołu Centrum.

Planowane działania:

  1. Udział w szkoleniach z zakresu nauczania języków obcych (dla nauczycieli języka francuskiego)  mających na celu opanowanie aktywizujących metod pracy na lekcji języka obcego oraz narzędzi cyfrowych w edukacji językowej /Francja/.
  2. Udział w szkoleniu z zakresu organizacji, realizacji i zarządzania projektami edukacji kulturowej mający na celu wypracowanie i wdrożenie skutecznej metody zarządzania projektami /Hiszpania/.
  3. Podniesienie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego, który umożliwi lepszą komunikację z aktualnymi i przyszłymi partnerami spoza krajów francuskojęzycznych /Irlandia/.
  4. Rozwój kompetencji międzykulturowych poprzez wzmocnienie znajomości dziedzictwa kulturowego i kontekstu społeczno-kulturowego współczesnej Francji /Francja, Bretania/.

Pierwsze międzynarodowe mobilności odbędą się w lipcu 2022 roku, w których udział wezmą nauczyciele języka francuskiego z CPF. 5-osobowa grupa będzie się szkoliła pod okiem specjalistów z francuskiego Ośrodka nauczania języka francuskiego jako obcego CAVILAM w miejscowości Vichy. We wrześniu 2022 roku w Madrycie planowane są szkolenia z zakresu zarządzania projektem.

O postępach i rezultatach projektowych działań będziemy informować na bieżąco!

Sprawozdanie z mobilności – Szkolenie na piątkę!

relacja: Monika Zawistowska-Kupisz, Olsztyn, lipiec 2022

Pięć walizek, pięciu uczestników, pięć dni, pięć zmysłów i miasto we Francji na pięć liter? Jaki jest związek pomiędzy tymi pięcioma rzeczownikami? Otóż… jest! Wszystko po kolei Wam objaśnię.

Sobota, 2 lipca, godzina druga w nocy. Dwie walizki lądują w bagażniku. Dwadzieścia pięć minut później dołączają do niej trzy kolejne. Pięć walizek i ich właściciele w samochodzie, w drodze na lotnisko w Warszawie. 7:25 wejście na pokład samolotu. Kierunek: P-A-R-Y-Ż (również pięć liter, ale stanowi tylko przystanek w drodze do miejsca docelowego). Lecimy. 9:55 lądujemy. W Paryżu przesiadka na transport lokalny. Po dziesięciu godzinach podróży docieramy do słonecznego V-I-C-H-Y (pięć liter!). Zmęczeni długą podróżą, ale zadowoleni, meldujemy się w hotelu i ruszamy na kolację.  Wieczór uroczy i ciepły. Po wyśmienitej kolacji, pora na zasłużony odpoczynek.

Godzina 9:00. Ośrodek szkoleniowy Cavilam (www.cavilam.com). Na zewnątrz, przed budynkiem, słychać już ożywione, międzynarodowe rozmowy. Język francuski miesza się z hiszpańskim, niemieckim, angielskim. Wchodzimy do budynku. Rejestrujemy się i odbieramy karty (uwaga!) studenta. Przez najbliższe 5 dni będziemy ponownie studentami! Po rejestracji, kierujemy się na spotkanie otwierające pięciodnioweszkolenie dla nauczycieli języka francuskiego, w którym udział wezmą uczestnicy projektu pn. #ToTeachYouBetter realizowanego przez Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, czyli nasza piątka: Anna, Anita, Emilia, Johan i ja!

Szkolenie składało się z dwóch modułów do wyboru: porannego i popołudniowego. Spośród ośmiu zaproponowanych modułów, każdy wybrał jeden poranny i jeden popołudniowy. Przy wyborze kierowaliśmy się naszymi potrzebami, stąd nazwa à la carte czyli na zamówienie, zupełnie jak we francuskiej restauracji. Emilia i ja wybrałyśmy: Nauczanie języka francuskiego przy użyciu pięciu zmysłów (zapach, słuch, wzrok, dotyk, smak). Pozostali uczestnicy projektu, Anna, Anita i Johan wybrali: Rozwijanie komunikacji ustnej w klasie: interakcja i mediacja oraz Narzędzia cyfrowe ułatwiające życie nauczyciela.

Zmysły w procesie nauczania.

W procesie poznawczym zmysły są bardzo ważne. To one wyłapują bodźce, które docierają do mózgu, tworząc obrazy o otaczającym nas świecie. W procesie nauczania to zmysły decydują jakie obrazy i jakie informacje są zapamiętywane. Dlatego, mając w klasie uczniów o różnej dominacji np. wzrokowej, słuchowej, kinestetyczno-ruchowej i kinestetyczno-czuciowej, ważne jest poznawanie wielozmysłowe, angażujące wszystkie zmysły, by uwzględnić całościowo kanały odbioru informacji przez uczniów. Każdy dzień poświęcony był jednemu z 5 zmysłów:

Poniedziałek. Zmysł węchu. Omawialiśmy jak ważną rolę w naszym życiu i procesie zapamiętywania odgrywają zapachy i jak można wykorzystać ten fakt podczas, na przykład, tak zwanej rozgrzewki językowej.

We wtorek bohaterem był słuch. Jest niezwykle ważny, ponieważ dobrze słyszeć to dobrze wymawiać co, jak wiadomo, jest kluczowe podczas nauki języka obcego. Zamykamy oczy i słuchamy 6 różnych dźwięków: „posłuchaj i opisz gdzie jesteś”. Okazało się, że każdy z nas wyobraził sobie inną sytuację, słuchając właściwie tego samego. Zobaczyliśmy jak bogata jest nasza wyobraźnia i jak tym samym wzbogaca się językowo zwykły odsłuch.

Środa. Wzrok. Oko rządzi. Oko szuka opisywanych obrazów, wyszukuje na kolorowych planszach przedmiotów na daną literę i reaguje na kolor. Tego dnia przypomnieliśmy sobie jak ważny jest kolor i jaki ma wpływ na nauczanie.

Czwartek. Kolej na dotyk. Rysowanie na plecach. Uwielbiam. Uwaga! Rysowaliśmy litery, wyrazy, a nawet zdania. Bardzo proste ćwiczenie, takie ‘brise glace’ (łamacz lodów) w sali językowej. Należy jednak pamiętać, że nie każdy uczestnik kursu lubi takie zadania. Można też dotykać przedmiotów ukrytych w worku, opisać je, a grupa zgaduje co to za przedmiot. To tylko przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem dotyku.

Piątek. Smak. To ostatni dzień szkolenia. Będzie uczta. Zostajemy podzieleni na grupy i poproszeni o przygotowanie kolacji. Mając do dyspozycji etykietki z produktami spożywczymi ruszamy, na czas, na zakupy. Uwaga w sklepie każdego produktu jest 1 sztuka. Zabawy przy tym jest co nie miara ponieważ ostatecznie gotujesz z zamienników i kolacja wychodzi, krótko mówiąc, nie najsmaczniejsza.

Osobiście: Nauczyłam się w jaki sposób wykorzystywać potencjał uczniów w procesie nauczania języka, by wzbogacać ich słownictwo, usprawniać naukę reguł gramatycznych oraz nauczać prawidłowej konstrukcji zdań, a nawet poprawiać komunikację. Prezentowane ćwiczenia, mimo że niektóre z nich były mi znane, pokazywały jak mogę zmieniać ich przebieg, koncentrując się na innym zmyśle, dzięki czemu zajęcia językowe stają się bardziej atrakcyjne. Formuła warsztatów pozwalała na przetestowanie w praktyce każdego z omawianych zadań. Zajęcia były intensywne, ale dobrze przemyślane. Była przestrzeń do wymiany doświadczeń, rozwiązywania przeszkód związanych z różnym poziomem zaawansowania językowego naszych uczniów.

Podobne refleksje ma Emilia:Udział w zajęciach pozwolił mi spojrzeć na naukę języka francuskiego z nowej, niebanalnej perspektywy i dodały mi energii do dalszej nauki i nauczania. Poznałam mnóstwo ciekawych ćwiczeń, które będę mogła wykorzystać na swoich zajęciach lub zmodyfikować, dopasowując je do możliwości uczniów. Z pewnością wybrałabym te zajęcia drugi raz i poleciłabym je każdemu, kto chce wprowadzić innowacje na swoich lekcjach.

Rozwijanie komunikacji ustnej w klasie: interakcja i mediacja.

Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów podzielonych na część teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy pracowali w grupach. Poznali jak w praktyce stosować narzędzia związane z interakcją i mediacją ustną, pisemną oraz online. Każdego dnia eksperymentowali różne ich formy takie jak debata, dialog, wywiad przesłuchanie, krótka wiadomość, streszczenie, synteza, prezentacja, wywiad, projekt, etiuda teatralna oraz praca z tekstem. Przypomnieli sobie również jaka jest, zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ang. CEFR, fr. CECRL), rola nauczyciela w procesie uczenia się. Jest on mediatorem, pośrednikiem, przewodnikiem, animatorem w drodze do autonomii uczącego się, która ma umożliwić mu swobodą mobilność w Europie i wykorzystywanie języka jako narzędzia, a nie celu samego w sobie. To bardzo ważna lekcja! Ostatni dzień był dniem podsumowań, wniosków, wskazówek i porad dla tych, którzy chcieliby rozwijać komunikację w pracy z dorosłymi za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Jak ocenia ten moduł Anna?: Szkolenie to pozwoliło pogłębić oraz usystematyzować moją wiedzę na temat różnych form interakcji oraz mediacji w grupie. Ćwiczenia praktyczne były bardzo ciekawe i konstruktywne, polegały na wymianie doświadczeń z innymi uczestnikami, także w obszarze cywilizacyjnym, kulturowym oraz poszukiwaniem nowego spojrzenia na dany temat. Zdobytą wiedzę oraz umiejętności na pewno wykorzystam w pracy z uczniami.

W opinii Anity: Moduł rozwijający kompetencje komunikacyjne był bardzo wymagający zarówno językowo jak i intelektualnie. Wiedza była przekazywana w sposób syntetyczny. Bardzo podobały mi się metody pracy na tym kursie. Pracowaliśmy indywidualnie, w parach lub grupach. Do zadań zgłaszaliśmy się samodzielnie lub byliśmy losowani. Panowała wspaniała atmosfera, która zachęcała do dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami.

Narzędzia cyfrowe ułatwiające życie nauczyciela.

Modułem popołudniowym, wybranym przez wszystkich pięciu uczestników szkolenia, który uzupełniał teoretyczno-merytoryczne zajęcia poranne, były narzędzia cyfrowe wspomagające proces przygotowywania zajęć i różnicowania metod nauczania. Celem nadrzędnym dla nauczyciela powinno być zawsze stosowanie narzędzi mało skomplikowanych i skutecznych. Dlatego zaczęliśmy od najprostszej metody, czyli wykorzystywania wyników wyszukiwania w przeglądarce internetowej. Okazuje się, że odpowiednio sformułowane polecenie może zaangażować do działania wszystkich uczestników kursu, a prowadzącemu pozwoli osiągnąć cele dydaktyczne na każdym etapie nauczania. Przykład: przyznany uczniom budżet na zakupy w wirtualnym sklepie nauczy ich swobodnego operowania liczebnikami, stosowania słownictwa z zakresu ubrań i kolorów. Dodatkowo, w naturalny sposób zachęci do komunikacji między sobą ponieważ ich finalnym zadaniem jest podzielić się na grupy,  które zmieściły się w budżecie i grupy, które ten budżet przekroczyły.

Wrażenia Johana: Szkolenie w zakresie stosowania narzędzi cyfrowych ukazało nam szeroki wachlarz źródeł dokumentów autentycznych, dostosowanych do różnych poziomów zaawansowania według CEFR, aby wprowadzić aktualny aspekt cywilizacyjny:

www.tv5monde.fr – reportaże

www.savoirs.rfi.fr – audycje radiowe

www.photofunia.com/fr – obróbka zdjęć

www.zanorg.net/boulemator – praca z wizerunkiem

www.karafun.fr – praca z piosenką

www.audacity.fr – praca z dźwiękiem

Mimo, że większość z nich już stosowałem na swoich zajęciach, to jednak odkryłem kilka nowinek i taką nowością dla mnie było wielofunkcyjne narzędzie www.ladigitale.dev, które pozwala między innymi skracać i kopiować linki, korzystać z zasobów YouTube bez reklam, generować QR kody, tworzyć interaktywne fiszki, sporządzać quizy, tworzyć przestrzeń wspólną do notatek dla całej grupy i ćwiczeń z autokorektą.

Nauczyciel na piątkę.

To było wspaniałe doświadczenie w przepięknym architektonicznie i przyrodniczo, urokliwym Vichy. Z prowadzonych w kuluarach rozmów wynika jednoznacznie, że szkolenie w Cavilam w Vichy podniosło nasze kompetencje. Nowopoznane narzędzia oraz techniki będziemy z pewnością stosować na zajęciach, modyfikując je do wyznaczonych celów dydaktycznych oraz potrzeb słuchaczy i własnych. Zdobyta wiedza przyda się zarówno w nauczaniu języka w formie stacjonarnej jak i online. Czujemy się pewniej jako nauczyciele, jesteśmy otwarci na innowacje, dalszy rozwój zawodowy i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Rezultaty projektu w postaci gotowych do pobrania scenariuszy lekcji.


LE MÉTRO

BONJOUR LA FRANCE


Podniesienie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego:

W ramach projektu, w dniach 15-19.08.2022 r. dwóch pracowników Centrum Polsko – Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie wzięło udział w kursie j. angielskiego w Galway Cultural Institute w Irlandii. Znajomość j. angielskiego jest niezbędna, aby skutecznie prowadzić działania w ramach realizacji międzynarodowych projektów.

Poszerzenie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego wśród personelu francuskojęzycznego pozwoli nam na kontynuację oraz poszerzenie naszych działań międzynarodowych, a także przyczyni się do większej samodzielności i niezależności przy realizacji kolejnych projektów.

Oprócz interaktywnych i motywujących do czynnego w nich udziału zajęć z zakresu nauki języka, uczestnicy wzięli udział w zajęciach kulturowych mających na celu przybliżenie tradycyjnej muzyki oraz kultury irlandzkiej. Poznaliśmy również narzędzia wpierające naukę języka obcego, które czynią ją bardziej efektywną i interesującą. Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w kursie na poziomach B1 oraz C1.

Skuteczna organizacja, realizacja i zarządzenie projektami:

W ramach kolejnego działania projektu Erasmus+ #ToTeachYouBetter, w dniach 12-16.09.2022 r., dwóch pracowników Centrum Polsko – Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie wzięło udział w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami, przygotowanego przez MAD for Europe w Madrycie.

Jest to stowarzyszenie non-profit, aktywne na rynku pracy oraz na polu edukacji, szkoleń i kultury dla młodych. Stowarzyszenie zrealizowało do tej pory wiele projektów Erasmus+, dzięki czemu wymiana doświadczeń w taką organizacją była naprawdę cenna.

Poszerzaliśmy kompetencje z zakresu zarządzania czasem, pracy projektowej, wyboru priorytetów, zarządzaniem budżetem oraz ryzykiem związanym z realizacją projektów oraz ich ewaluacją. Spotkaliśmy się z koordynatorami projektów ze szkół zajmujących się szkolnictwem zawodowym oraz madryckim centrum kultury. Spotkania te okazały się kopalnią inspiracji, które mamy nadzieję wdrażać w naszej instytucji w najbliższym czasie. Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w ww. szkoleniu.

HALO FRANCJA!!

W dniach 31 kwietnia – 3 maja 2023 r., piątka animatorek kultury, w tym nauczycielki języka francuskiego jako obcego, wzięła udział w ostatnim już szkoleniu jakie zorganizowaliśmy w ramach projektu. Organizacją szkolenia i przyjęciem grupy zajęła się francuska organizacja Association Intercultura z Dinan.

Wyjechaliśmy uczyć się aktywizujących metod pracy oraz narzędzi cyfrowych w edukacji kulturowej. Poznaliśmy, w teorii i praktyce, wiele ciekawych przykładów narzędzi, dzięki którym nasza oferta kulturalna będzie bardziej atrakcyjna i bardziej interaktywna.

Spotkania z ekspertami, twórcami takich narzędzi jak nagrania radiowe, podcasty, materiały audiowizualne, czy interaktywne gry, pozwoliły nie tylko na podniesienie kompetencji cyfrowych ich uczestników, ale także na wzbogacenie wiedzy nt. możliwości jakie niesie ze sobą sieć internetowa. Współudział w spotkaniach przedstawicieli innych kultur (Niemcy, Hiszpania), praca w grupie, dały jeszcze szerszy kontekst zdobytej wiedzy i pozwoliły również na wymianę doświadczeń dot. atrakcyjnych technik animacyjnych ułatwiających przyswajanie wiedzy.

Z naszych obserwacji i nowo zdobytej wiedzy powstały scenariusze aktywnych zajęć kulturowych, w których odnajdziecie zastosowanie wybranych metod i narzędzi:

Udział w mobilności we Francji była również dla uczestniczek doskonałą okazją do odkrywania współczesnej Bretanii. Statutowym zadaniem Centrum jest upowszechnianie kultury Francji, w szczególności Bretanii i departamentu Côtes d’Armor, z którym nasze województwo łączy umowa partnerska. Naszą misją jest bycie ambasadorami Bretanii, a aby misję tę dobrze wypełnić, musimy mieć jak najlepszą wiedzę na jej temat. Tę wiedzę staramy się uzupełniać na bieżąco, a takie międzynarodowe doświadczenie jest do tego najlepszą okazją.

Owocem serii inspirujących spotkań i rozmów podczas pobytu są nagrania (podcasty) „H@loFrancja”. Można ich tylko odsłuchać i przenieś się na chwilę myślami w daleką, międzykulturową podróż nad kanał La Manche, albo wykorzystać jako jeszcze jedno narzędzie pozwalające wzbudzić zaciekawienie i zainteresowanie inną kulturą, a tym samym otworzyć jeszcze bardziej na otaczający nas, różnorodny świat.  https://drive.google.com/drive/folders/1lJlfG42R7FHXVg-tKnMTaLobbC_yIHCe?usp=drive_link

Grupa uczestników projektu Erasmus+ #ToTeachYouBetter wraz z instruktorami i przedstawicielami instytucji Maison Bleue
Grupa uczestników z przedstawicielami instytucji Maison Bleue.
2021. Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.