ul. Dąbrowszczaków 39, I p.
10-542 Olsztyn (mapa)

 

+48 89 527 63 73
+48 504 914 186

PL FR
CPF Olsztyn
moustache

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt RPWM.06.01.02-28-0012/22 „Centrum Polsko-Francuskie – nowa jakość oferty kulturalnej”

Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie znalazło się w gronie instytucji kultury, które otrzymało unijne dofinansowanie (RPO Warmia i Mazury 2014-2020) na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej.
28 września 2022 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem.

Całkowity koszt projektu pn. „Centrum Polsko-Francuskie – nowa jakość oferty kulturalnej”:
305 037,00 zł, kwota dofinansowania z EFRR: 245 600,15 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 56 059 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia do:

  • sali kinowej i pracowni warsztatowych – sprzęt audiowizualny z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz sprzęt wystawienniczy;
  • przestrzeni bibliotecznej – sprzęt muzyczny oraz sprzęt audiowizualny z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych;

Etapy realizacji (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na dzień przygotowania niniejszej informacji):
1. Przeprowadzenie postępowań na zakup sprzętu (I-III kwartał).
2. Dostawa i zainstalowanie sprzętu (I-III kwartał).
3. Promocja i rozliczenie projektu (III-IV kwartał).
4. Wdrożenie nowej oferty kulturalnej (IV kwartał).

2021. Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.