ul. Dąbrowszczaków 39, I p.
10-542 Olsztyn (mapa)

 

+48 89 527 63 73
+48 504 914 186

PL FR
CPF Olsztyn
moustache

Osoby uczące się języka francuskiego mogą uzyskać oficjalny dyplom znajomości tego języka DELF (Diplôme d’Etudes de la Langue Française) zatwierdzony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od września 2019 roku Centrum Polsko-Francuskie działa jako niezależny ośrodek egzaminacyjny.
Centrum nie prowadzi sesji egzaminacyjnych DALF.

UWAGA: Delf Tout Public jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat. Delf Junior jest przeznaczony dla nastolatków w wieku 13-18 lat.

Dyplom DELF

Cennik egzaminów DELF 2024

DELF Junior      A1 260 PLN DELF Junior (uczniowie CPF)  A1 221 PLN
A2 340 PLN A2 289 PLN
B1 460 PLN B1 391 PLN
B2 560 PLN B2 476 PLN
DELF Tout Public A1  280 PLN   DELF Tout Public (uczniowie CPF) A1  238 PLN
A2 360 PLN A2 306 PLN
B1 500 PLN B1 425 PLN
B2 600 PLN B2 510 PLN

Opłata za egzamin próbny DELF wynosi:

na poziomach A1-A2 –  60 PLN

na poziomie B1 – 90 PLN

na poziomie B2 – 100 PLN

Egzaminy DELF

DELF A1

Na tym poziomie uczeń jest w stanie uczestniczyć w prostych interakcjach : umie odpowiedzieć na proste pytania na swój temat, dot. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna oraz rzeczy, które posiada, a także zadać pytania na te tematy; potrafi wziąć udział w rozmowie na tematy, które go dotyczą lub są mu znane, poprzez proste wypowiedzi własne, nie ograniczając się do wyuczonych wyrażeń i formułek.

DELF A2

Jest to egzamin sprawdzający znajomość języka na poziomie relacji społecznych: formuły grzecznościowe, odpowiedź na pytania dot. zawodów i zainteresowań, odpowiedź na zaproszenie; rozmowa w sklepie, na poczcie lub w banku, w biurze podróży; korzystanie z publicznych środków transportu: autobus, pociąg, taksówka, zapytanie o drogę i wskazanie drogi, kupowanie biletów; zakupy.

DELF B1

Dwie cechy charakterystyczne egzaminu: zdolność do uczestniczenia w interakcji i doprowadzenia do uzyskania tego, co się chce w różnych sytuacjach: brać udział w dość długiej rozmowie na swój temat, przedstawiać opinie lub pytać o zdanie w nieformalnej rozmowie z przyjaciółmi, przeforsować swoją opinię, włączyć się do dyskusji lub rozmowy…
Druga cecha charakterystyczna: stawić czoło problemom życia codziennego, np. zachować się w nieprzewidzianej sytuacji w publicznych środkach transportu; poradzić sobie z problemami pojawiającymi się przy organizacji wyjazdu; bez przygotowania włączyć się do rozmowy na potoczne tematy; złożyć reklamację; przejąć inicjatywę podczas spotkania lub konsultacji; prosić o wyjaśnienie.

DELF B2

Egzamin B2 stanowi podsumowanie umiejętności samodzielnego użytkownika języka obcego.

Egzamin koncentruje się na skuteczności argumentacji: obrona swojej opinii, rozwinięcie punktu widzenia na dany temat poprzez prezentowanie elementów korzystnych i niekorzystnych, argumentacja logiczna, negocjowanie i przyzwolenie, sytuacje hipotetyczne; łatwość wypowiedzi w kontekście społecznym: uczeń rozumie szczegółowo co się do niego mówi w języku standardowym, nawet w hałaśliwym otoczeniu; potrafi przejąć inicjatywę w rozmowie oraz włączyć się do dyskusji w wybranym momencie, zamknąć rozmowę, przystosowuje się do zmiany sensu i stylu, co normalnie zdarza się w rozmowie. Pojawia się nowy poziom znajomości języka: uczeń poprawia swoje błędy, które wynikają z błędnego zrozumienia, a także kontroluje świadomie swoją wypowiedź, aby je wychwycić.

Szczegółowy zakres materiału do poszczególnych egzaminów dostępny jest na stronie internetowej: https://www.france-education-international.fr/hub/diplomes-tests

2021. Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.