O NAS

 

DZIAŁALNOŚĆ

HISTORIA

Działalność Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie jest wyrazem partnerskich stosunków i oficjalnej współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim w Polsce i departamentem Côtes d'Armor w Bretanii (Francja).

Centrum, inaczej zwane Domem Bretanii na Warmii i Mazurach, jest wojewódzką, samorządową instytucją kulturalną, której zadaniem jest rozwój demokracji lokalnej dzięki regionalnej współpracy polsko-francuskiej zgodnie z ideą zjednoczonej i demokratycznej Europy. Podstawową dziedziną działalności Centrum jest popularyzowanie kultury, sztuki i języka francuskiego poprzez prowadzenie kursów językowych, działalność biblioteczną, wystawienniczą, organizację spotkań kulturalnych ( Dni Kultury Francuskiej i Dni Bretanii), oświatowych, społecznych (dzięki współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Bretanii i Francji "Amitie").

Ponadto Centrum współpracuje z regionalnymi instytucjami polskimi i francuskimi w nawiązaniu i rozwijaniu kontaktów oświatowych, ekonomicznych, rolniczych i innych zawodowych zgodnie z uaktualnioną umową o współpracy pomiędzy samorządowymi władzami Warmii i Mazur i Côtes d'Armor podpisaną 24 VI 2000 r.

Centrum jest inicjatorem i organizatorem prezentacji regionalnej kultury polskiej w departamencie Côtes d'Armor i w regionie Bretanii, jak i innych przedsięwzięć z zakresu współpracy oświatowej i szkolnej (wymiana młodzieży, letnie obozy językowe), sportowej, ekonomicznej, rolniczej i innej. W ten sposób poprzez swoją regionalną i samorządową działalność Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie realizuje idee zjednoczonej Europy małych ojczyzn, regionów i państw.

Kilka najważniejszych dat:

1982-2002 -dwadzieścia lat współpracy mieszkańców Côtes d'Armor z mieszkańcami województwa olsztyńskiego (od 1 I 1999r. woj. warmińsko-mazurskim) rozpoczętej dzięki inicjatywie francuskiego stowarzyszenia "Solidarite a Solidarnosc" w Saint-Brieuc.

1991-2001 - dziesięć lat oficjalnej współpracy pomiędzy departamentem Côtes d'Armor a województwem warmińsko-mazurskim (poprzednio olsztyńskim).

16 VII 1993 - powstamie Centrum Francusko-Polskiego Côtes d'Armor-Olsztyn, obecnie Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor - Warmia i Mazury.

1 IX 1995 - Kazimierz Brakoniecki, olsztyński poeta i animator kultury, obejmuje stanowisko dyrektora instytucji po Teresie Lindner-Łuczyńskiej ( VII 1993 - VIII 1995).

1991-2011: uroczystości 20-lecia współpracy regionalnej, obchody we Francji i w Polsce KLIK

1993-2013: uroczystości 20-lecia działalności Centrum Polsko-Francuskiego KLIK 

 

 

WYMIANY MIĘDZYSZKOLNE

Coroczne wyjazdy zespołów sportowych: siatkówka, piłka nożna, judo.
Współpraca liceów ogólnokształcących i techników rolniczych z województwa warmińsko-mazurskiego i departamentu Côtes d'Armor: Liceum Ogólnokształcące w Morągu i Lycée St-Pierre w Saint-Brieuc ;
- staże nauczycieli języka francuskiego w Côtes d'Armor
- letni obóz językowy (z językiem francuskim) w Olsztynie

Współpraca:
- Kuratorium Oświaty w Olsztynie
- Inspection Académique w Côtes d'Armor
- Stowarzyszenie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Saint-Brieuc
- Stowarzyszenie Amitié w Olsztynie
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Rada Generalna departamentu Côtes d'Armor