ul. Dąbrowszczaków 39, I p.
10-542 Olsztyn (mapa)

 

+48 89 527 63 73
+48 504 914 186

PL FR
CPF Olsztyn
moustache

UNIJNE DOFINANSOWANIE PROJEKTU CENTRUM

Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie znalazło się w gronie instytucji kultury, które otrzymało unijne dofinansowanie (RPO Warmia i Mazury 2014-2020) na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej. 28 września 2022 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem.

Całkowity koszt projektu pn. “Centrum Polsko-Francuskie – nowa jakość oferty kulturalnej”: 304 tys. zł, kwota dofinansowania: 246 tys. zł.

Będziemy modernizować salę projekcyjną i wystawienniczą, pracownie warsztatowe oraz przestrzeń biblioteczną.

2021. Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.