ul. Dąbrowszczaków 39, I p.
10-542 Olsztyn (mapa)

 

+48 89 527 63 73
+48 504 914 186

PL FR
CPF Olsztyn
moustache

Café français // klub konwersacyjny

W piątek 17 będziemy mieli gości z Francji: Fanny, François i Sébastiena. Wszyscy trzej należą do nowoczesnego zespołu cyrkowego GALAPIAT, który działa we Francji, ale nie tylko, ponieważ ich otwartość i motywacja doprowadziły ich do Olsztyna (może niektórzy z Was mieli okazję ich już poznać), aby zorganizować, z lokalnymi artystami, wspólny projekt artystyczny między Polską a Francją.
CPF zaprasza na spotkanie z tymi wspaniałymi artystami, aby porozmawiać z nimi o tym projekcie i ogólnie o sztukach performatywnych.
Przyjdź, jeśli lubisz sztuki performatywne, jeśli jesteś ciekawy, jeśli lubisz się dzielić swoimi doświadczeniami, jeśli lubisz ludzi, lub jeśli chcesz mówić po francusku … wszystkie powody są dobre, aby się spotkać.

Vendredi 17 février, nous recevons des invités tout droit venu de France, il s’agit de Fanny, François et Sébastien. Tous trois font partie d’une compagnie de cirque moderne qui se nomme GALAPIAT, et qui œuvre en France mais pas seulement puisque leur ouverture d’esprit et leur motivation les a conduits jusqu’à Olsztyn pour organiser, avec des artistes locaux, un projet artistique commun entre la Pologne et la France. Le CPF vous invite à venir rencontrer ces fabuleux artistes pour parler avec eux de ce projet, et en général, d’art du spectacle.

Venez si vous aimez l’art du spectacle, si vous êtes curieux, si vous aimez le partage, si vous aimez les gens, ou si vous souhaitez parler en français … toutes les raisons sont bonnes pour se retrouver .

2021. Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.