ul. Dąbrowszczaków 39, I p.
10-542 Olsztyn (mapa)

 

+48 89 527 63 73
+48 504 914 186

PL FR
CPF Olsztyn
moustache

Polsko-francusko-niemiecki projekt z Akcji  2 – partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej. Celem projektu było opracowanie innowacyjnej, wielodyscyplinarnej metody pracy na lekcjach historii angażującej uczniów i nauczycieli, z wykorzystaniem filmów wideo i narzędzi informatycznych.

Streszczenie projektu:

Nauczanie historii II wojny światowej w Polsce, Francji i Niemczech jest zagadnieniem trudnym, uznawanym przez uczniów za mało interesujący, gdyż zwykle o II wojnie światowej mówi się na ostatnim etapie nauczania, gdy zajęcia polegają najczęściej na akademickich wykładach. Innowacyjność projektu polega na zaproponowaniu atrakcyjnej metody nauczania odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom młodych ludzi: wykorzystanie metod aktywizujących na lekcji oraz TIK. Nowatorstwo polega na dostosowaniu narzędzi pracy do różnic społecznych (uczniowie ze szkół zawodowych i ogólnokształcących), geograficznych, językowych i kulturowych. Nauczanie historii chcemy osadzić w szerszym kontekście, tak aby uczniowie nie tylko mieli za zadanie zgromadzić wiedzę o wydarzeniach z przeszłości, ale także zastanowić się nad ich wpływem na współczesność. Ponadto dzięki powiązaniu nauki historii z innymi przedmiotami – sztuką, filozofią, językiem obcym – uczniowie otrzymają przekaz, że historia to źródło inspiracji, tematów do dyskusji, pretekst do nawiązania kontaktów z obywatelami innych krajów.

Koordynator projektu:                                       

Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie

Partnerzy projektu:

– Zespół Szkół Licealnych w Morągu

– Gmina Olsztynek – Multimedialne Muzeum Historii Olsztynka i Stalagu IB

– Szkoła zawodowa La Ville Davy w Quessoy

– Liceum ogólnokształcące Saint-Charles-La Providence w Saint-Brieuc

– Stowarzyszenie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Saint-Brieuc

– Stowarzyszenie AGPAMEN – Muzeum Ruchu Oporu w Saint-Connan

– Zespół szkół Stadtgymnasium w Detmold

– Ośrodek dokumentacji Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K) Senne w Schloß Holte-Stukenbrock

Zobacz stronę projektu: https://projektzslpol.wixsite.com/stalag\

Sekretne horyzonty

Reportaż filmowy Oliviera Caillebot

2021. Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.