ul. Dąbrowszczaków 39, I p.
10-542 Olsztyn (mapa)

 

+48 89 527 63 73
+48 504 914 186

PL FR
CPF Olsztyn
moustache

Kamień i drewno

Od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021 r. we współpracy z partnerami z Polski (Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, Zespół Szkół w Lubawie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku), Francji (lider projektu – Stowarzyszenie Côtes d’Armor-Warmie et Mazurie w Saint-Brieuc, Lycée du Métier w Quintin, stowarzyszenie Mémoire en Demeure w Saint Thélo) oraz Chorwacji (Klesarska skola w Puscisca) realizujemy projekt partnerstwa strategicznego dla edukacji zawodowej.

Cele: utworzenie nowej sieci organizacji partnerskich, rozwój współpracy międzynarodowej, wymiana myśli, metod i narzędzi pracy. Kompetencje  niezbędne do pracy w zawodach, których uczą się młodzi uczestnicy projektu, opierają się na wiedzy i umiejętnościach przekazywanych od pokoleń przez profesjonalistów pracujących w drewnie i kamieniu. Choć dzisiejsze metody i narzędzia są inne, niż sto lat temu, zależy nam na tym, aby tradycje tych zawodów nie zostały zapomniane. Chcemy pokazać uczniom, że można je doskonale połączyć ze współczesnym podejściem do zawodu.  Drugi cel, to zwrócenie uwagi młodzieży na dziedzictwo kulturowe: zamierzamy pokazać im zabytki często zapomniane, których nie ma w przewodnikach turystycznych, oddalone od głównych dróg, a przecież bardzo ciekawe i warte zachowania – liczymy na to, że uczniowie docenią ich wartość. Projekt umożliwi także międzynarodową wymianę dobrych praktyk w zakresie ochrony i promocji zabytków dziedzictwa kulturowego. Uczestnikami, oprócz młodzieży, są także nauczyciele – zawodów związanych z pracą w drewnie i kamieniu, a także nauczyciele przedmiotów artystycznych, języków obcych i nowoczesnych technologii oraz animatorzy i pracownicy muzeum.

Podczas projektu planowane są trzy międzynarodowe warsztaty dla uczniów, podczas których będą mieli okazję do wspólnej pracy twórczej i konserwacyjnej, z wykorzystaniem materiałów typowych dla każdego regionu: kamienia – bretońskiego granitu i chorwackiego marmuru – i drewna

Rok 1

GRUDZIEŃ 2019: Kick-off meeting w Chorwacji

Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich spotkali się na wyspie Brač. Podczas spotkania omówiliśmy szczegółowy program na pierwszy rok realizacji projektu (warsztaty w Polsce), kwestie finansowo-administracyjne oraz podpisaliśmy dokumenty projektowe. 

STYCZEŃ-MARZEC 2020: Działania lokalne

Zajęcia w szkołach, spotkania robocze i pierwsze informacje medialne o projekcie…

W bretońskim dzienniku “Ouest France” ukazał się artykuł na temat rekrutacji uczniów liceum zawodowego w Quintin do udziału w pierwszych warsztatach międzynarodowych, które odbędą się w Polsce.

ARTYKUŁ

W marcu uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie uczestniczyli w warsztatach kulturowo-językowych na temat Bretanii i języka francuskiego, zorganizowanych w Centrum Polsko-Francuskim.

Coronavirus zmienił harmonogram projektu 🙁

Kolejne działania – międzynarodowe warsztaty w Polsce oraz przedwarsztatowe spotkanie organizacyjne, planowane na wiosnę, zostały przełożone na późniejszy termin. Nie tracimy zapału!

2021. Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.