KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn, e-mail: info@cpf.olsztyn.pl.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy oraz Państwa zgoda.
  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:

- zawarcia umowy oraz świadczenia usługi efektywnego nauczania języków obcych przez okres trwania umowy oraz 2 lata po jej zakończeniu

- realizacji obowiązków prawnych wynikających ze świadczonej usługi przez okres określony w odrębnych przepisach

- realizacji uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Francuskiego przez okres 2 lat.

      Możemy również przetwarzać Pana/Pani dane w celach marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, jeśli udzielili Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Państwu informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy. Taką zgodę mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać. 

  • Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
  • Państwa dane będą przetwarzane przez czas korzystania z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmą Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
  • Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
  • W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Państwa wolą przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, ale aby móc prawidłowo wykonać zawartą z Państwem umowę, musimy dysponować przynajmniej Państwa imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL. W przypadku umowy, z którą wiąże się z Państwa strony zobowiązanie finansowe rozciągnięte w czasie, prosimy również o podanie adresu zamieszkania. Do sprawnego komunikowania się potrzebujemy ponadto numeru Państwa telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku odmowy podania danych nie będziemy w stanie podpisać z Państwem umowy, a tym samym przystąpić do jej wykonania.