ul. Dąbrowszczaków 39, I p.
10-542 Olsztyn (mapa)

 

+48 89 527 63 73
+48 504 914 186

PL FR
CPF Olsztyn
moustache

ROK MIKOŁAJA KOPERNIKA NA WARMII I MAZURACH

Mikołaj Kopernik to jeden z najbardziej światłych umysłów nie tylko swojej epoki, ale i na całej przestrzeni dziejów Polski i świata.

Jubileusz 550. rocznicy urodzin oraz 480. rocznicy śmierci astronoma obliguje do godnego i gremialnego uczczenia pamięci o tym wybitnym uczonym. W związku z tym Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego ustanowił 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika.

Od śmierci Mikołaja Kopernika minęło 480 lat. Jednak pamięć o nim nieprzerwanie trwa w naszym regionie. Biskup Marcin Kromer ufundował mu epitafium we fromborskiej archikatedrze. Dzieła Kopernika przechowywano w kapitulnej i biskupiej bibliotece. W braniewskim gimnazjum nauczano o kopernikowskiej teorii nawet wówczas, gdy De revolutionibus znalazło się w indeksie kościelnych ksiąg zakazanych.

Jubileusz 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci jest okazją, by na nowo spojrzeć na postać wielkiego Warmiaka i odwiedzić miejsca związane z jego działalnością. Dla współczesnych i przyszłych pokoleń Mikołaj Kopernik to nie tylko wielki umysł, inspirujący do nauki i najdalszych nawet poszukiwań i odkryć. To także bezcenny symbol, służący umacnianiu naszej tożsamości kulturowej. Wszechstronność jego wiedzy, umiejętności, dorobku i zainteresowań jest niepodważalna i mimo upływu wieków imponująca.

Poznaj stronę https://kopernik.warmia.mazury.pl/

2021. Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.