EGZAMIN DELF

Od września 2001 roku Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor - Warmia i Mazury pełni funkcję - w porozumieniu z Instytutem Francuskim w Warszawie- regionalnego centrum językowego. Osoby uczące się języka francuskiego mogą uzyskać oficjalny dyplom znajomości tego języka DELF (Diplôme d'Etudes de la Langue Française) zatwierdzony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od września 2019 roku Centrum Polsko-Francuskie działa jako niezależny ośrodek egzaminacyjny .
Centrum nie prowadzi sesji egzaminacyjnych DALF.

 

SESJA EGZAMINACYJNA

SESJA ZIMOWA TOUT PUBLIC

SESJA ZIMOWA

JUNIOR

SESJA LETNIA

TOUT PUBLIC

SESJA LETNIA JUNIOR

SESJA

LUTY

MARZEC

CZERWIEC

MAJ

 

EGZAMINY PISEMNE

A1/A2: 07/02

B1: 08/02

B2: 09/02

 

A1: 07/03

A2: 08/03
B1: 09/03
B2: 10/03

A1/A2: 20/06

B1: 21/06

B2: 22/06

A1-B2:

28/05

EGZAMINY USTNE

w terminie od…do…05-15/02         

 

 
04-10/03

 

 


17-25/06

 

 

27/05-02/06

ZAPISY

w terminie od…do…

15/12 - 20/01

15/01-15/02  

 

06/04-06/06

 

06/04-06/05 

EGZAMIN PRÓBNY/
KONSULTACJE


A1-B2

14/01


A1-B2

04/02


A1-B2

20/05


A1-B2

29/04

CENNIK 2022

DELF Junior

Cena regularna

Cena dla uczniów CPF

A1 - 200 zł

A1 - 170 zł

A2 - 265 zł

A2 - 225,25 zł

B1 - 350 zł

B1 - 297,5 zł

B2 - 435 zł

B2 - 369,75 zł

DELF Tout Public

Cena regularna

Cena dla uczniów CPF

A1 - 200 zł

A1 - 170 zł

A2 - 265 zł

A2 - 225,25 zł

B1 - 350 zł

B1 - 297,5 zł

B2 - 435 zł

B2 - 369,75 zł

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPOBIERZ FORMULARZ ZAPISU
Opłatę za egzamin należy wnieść na konto Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie. Numer konta podany jest na formularzu zapisowym.

UWAGA: Delf Tout Public jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.Delf Junior jest przeznaczony dla nastolatków w wieku 13-18 lat.

Le DELF, Diplôme d'Etudes en Langue Française

DELF A1
Na tym poziomie uczeń jest w stanie uczestniczyć w prostych interakcjach : umie odpowiedzieć na proste pytania na swój temat, dot. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna oraz rzeczy, które posiada, a także zadać pytania na te tematy; potrafi wziąć udział w rozmowie na tematy, które go dotyczą lub są mu znane, poprzez proste wypowiedzi własne, nie ograniczając się do wyuczonych wyrażeń i formułek.

DELF A2
Jest to egzamin sprawdzający znajomość języka na poziomie relacji społecznych: formuły grzecznościowe, odpowiedź na pytania dot. zawodów i zainteresowań, odpowiedź na zaproszenie; rozmowa w sklepie, na poczcie lub w banku, w biurze podróży; korzystanie z publicznych środków transportu: autobus, pociąg, taksówka, zapytanie o drogę i wskazanie drogi, kupowanie biletów; zakupy.

DELF B1
Dwie cechy charakterystyczne egzaminu: zdolność do uczestniczenia w interakcji i doprowadzenia do uzyskania tego, co się chce w różnych sytuacjach: brać udział w dość długiej rozmowie na swój temat, przedstawiać opinie lub pytać o zdanie w nieformalnej rozmowie z przyjaciółmi, przeforsować swoją opinię, włączyć się do dyskusji lub rozmowy...
Druga cecha charakterystyczna: stawić czoło problemom życia codziennego, np. zachować się w nieprzewidzianej sytuacji w publicznych środkach transportu; poradzić sobie z problemami pojawiającymi się przy organizacji wyjazdu; bez przygotowania włączyć się do rozmowy na potoczne tematy; złożyć reklamację; przejąć inicjatywę podczas spotkania lub konsultacji; prosić o wyjaśnienie.

DELF B2
Egzamin B2 stanowi podsumowanie umiejętności samodzielnego użytkownika języka obcego.

Egzamin koncentruje się na skuteczności argumentacji: obrona swojej opinii, rozwinięcie punktu widzenia na dany temat poprzez prezentowanie elementów korzystnych i niekorzystnych, argumentacja logiczna, negocjowanie i przyzwolenie, sytuacje hipotetyczne; łatwość wypowiedzi w kontekście społecznym: uczeń rozumie szczegółowo co się do niego mówi w języku standardowym, nawet w hałaśliwym otoczeniu; potrafi przejąć inicjatywę w rozmowie oraz włączyć się do dyskusji w wybranym momencie, zamknąć rozmowę, przystosowuje się do zmiany sensu i stylu, co normalnie zdarza się w rozmowie. Pojawia się nowy poziom znajomości języka: uczeń poprawia swoje błędy, które wynikają z błędnego zrozumienia, a także kontroluje świadomie swoją wypowiedź, aby je wychwycić.

Szczegółowy zakres materiału do poszczególnych egzaminów dostepny jest w sekretariacie Centrum oraz na stronie internetowej: www.france-education-international.fr/hub/diplomes-tests


PRZYKŁADOWE TESTY

POBIERZ ZAKRES MATERIAŁU DO NOWEGO EGZAMINU DELF:

zakres materiału (format PDF)

zakres materiału (format Word)


POBIERZ ZAKRES MATERIALU DO POSZCZEGÓLNYCH EGZAMINÓW:

-A1 (format WordPDF )

-A2 (format WordPDF )

-B1 (format WordPDF )

-B2 (format Word / PDF )