CENNIK

 RODZAJ KURSU

Cena za cały rok

RATY

 

 

I rata *

II rata

III rata

Kursy standardowe

 

 

 

 

Kursy dla dzieci i młodzieży szkolnej 7-18 lat

960 PLN

480 PLN

480 PLN

 

Kursy standardowe dla dorosłych

1800 PLN

600 PLN

600 PLN

600 PLN

Kursy niestandardowe

 

 

 

 

Kursy dla przyjemności /pour plaisir

900 PLN

450 PLN

450 PLN

 

Kursy konwersacyjne /60 min/ - 20 spotkań

600 PLN

 

 

Lekcje indywidualne /60 min/

70 PLN

 

 

 

* płatność w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

Opłaty można wnosić przelewem bankowym na konto CPF lub opłacić gotówką w kasie sekretariatu.

Bank Pekao

26 1240 5598 1111 0011 0693 3827

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu i nazwę grupy.

 

 ZNIŻKI

1. Zniżka dla uczestników w wieku powyżej 18 lat kontynuujących naukę w Centrum, płacących za kurs grupowy standardowy w całości, w terminie wskazanym w umowie, wynosi 100,00 PLN

2. Zniżka dla uczestników w wieku od 7 do 18 lat, kontynuujących naukę w Centrum, płacących za kurs grupowy standardowy w całości, w terminie wskazanym w umowie, wynosi 50,00 PLN.

3.  Pozostałe zniżki na kursy standardowe grupowe wynoszą 5%:

a.  przy zapisie kilku członków rodziny od ceny tańszego kursu;

b. dla polecających kurs języka francuskiego w Centrum i dla osoby zapisującej się z polecenia;

c.  dla studentów posiadających ważną legitymację studencką.

4.  Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora przysługuje 8% zniżki na wszystkie kursy organizowane w Centrum.

5.   Wszystkim uczestnikom kursów języka francuskiego w Centrum przysługuje zniżka w opłatach za egzamin DELF.

6.   Zniżki nie obowiązują w przypadku kursów niestandardowych.

7.   Zniżki nie kumulują się.