Projekt STALAG w liczbach

Polsko-francusko-niemiecki projekt z Akcji  2 – partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej. Celem projektu było opracowanie innowacyjnej, wielodyscyplinarnej metody pracy na lekcjach historii angażującej uczniów i nauczycieli, z wykorzystaniem filmów wideo i narzędzi informatycznych.

Streszczenie projektu:

Nauczanie historii II wojny światowej w Polsce, Francji i Niemczech jest zagadnieniem trudnym, uznawanym przez uczniów za mało interesujący, gdyż zwykle o II wojnie światowej mówi się na ostatnim etapie nauczania, gdy zajęcia polegają najczęściej na akademickich wykładach. Innowacyjność projektu polega na zaproponowaniu atrakcyjnej metody nauczania odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom młodych ludzi: wykorzystanie metod aktywizujących na lekcji oraz TIK. Nowatorstwo polega na dostosowaniu narzędzi pracy do różnic społecznych (uczniowie ze szkół zawodowych i ogólnokształcących), geograficznych, językowych i kulturowych. Nauczanie historii chcemy osadzić w szerszym kontekście, tak aby uczniowie nie tylko mieli za zadanie zgromadzić wiedzę o wydarzeniach z przeszłości, ale także zastanowić się nad ich wpływem na współczesność. Ponadto dzięki powiązaniu nauki historii z innymi przedmiotami - sztuką, filozofią, językiem obcym - uczniowie otrzymają przekaz, że historia to źródło inspiracji, tematów do dyskusji, pretekst do nawiązania kontaktów z obywatelami innych krajów.

Koordynator projektu:                                       

Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie

Partnerzy projektu:

- Zespół Szkół Licealnych w Morągu

- Gmina Olsztynek – Multimedialne Muzeum Historii Olsztynka i Stalagu IB

- Szkoła zawodowa La Ville Davy w Quessoy

- Liceum ogólnokształcące Saint-Charles-La Providence w Saint-Brieuc

- Stowarzyszenie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Saint-Brieuc

- Stowarzyszenie AGPAMEN – Muzeum Ruchu Oporu w Saint-Connan

- Zespół szkół Stadtgymnasium w Detmold

- Ośrodek dokumentacji Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K) Senne w Schloß Holte-Stukenbrock

Zobacz stronę projektu: https://projektzslpol.wixsite.com/stalag

 

Sekretne horyzonty

Reportaż filmowy Oliviera Caillebot