Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY

Projekt Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma na celu zrzeszenie instytucji, proponujących tańsze usługi, produkty i artykuły rodzinom wielodzietnym, których status został potwierdzony Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny.

Każdy członek rodziny wielodzietnej posiadający Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny może korzystać z tańszej oferty naszych Partnerów, których lista dostępna jest na stronie internetowej http://portal.warmia.mazury.pl/pl/polityka-spoleczna/pomoc-rodzinie.

Karta ma charakter ogólnopolski, uprawnia także rodziny wielodzietne do różnych zniżek na terenie całego kraju. Więcej informacji o ogólnopolskim programie można znaleźć pod adresem: http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina.


Centrum Polsko-Francuskie oferuje zniżkę na kursy języka francuskiego w wysokości 8% dla osób posiadających kartę dużej rodziny.