04.01.2021 09:23 Wiek: 13 days

ZAPISY NA ZIMOWĄ SESJĘ EGZAMINACYJNĄ DELF ORAZ EGZAMIN PRÓBNY


Od 4 do 25 stycznia 2021 roku prowadzimy na zapisy na egzamin DELF tout public.

Egzamin pisemny dla poszczególnych poziomów odbędzie się w następujących dniach:

A1-A2 - 15/02
B1- 16/02
B2 - 17/02

Istnieje również możliwość sprawdzenia się przed egzaminem.

Zapraszamy na próbny egzamin ustny oraz konsultacje, 22 stycznia w godz. 15.30-18.00 (co pół godziny)
Żeby się zapisać, należy wysłać e-mail na adres: kursy@cpf.olsztyn.pl
Koszt: 35 zł

Natomiast zapisy na sesję DELF Junior potrwają od 4 stycznia do 13 lutego.

Egzamin pisemny odbędzie się 6 marca.

DELF i DALF to oficjalne dyplomy wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, które poświadczają kompetencje językowe osób nie będących rodzimymi użytkownikami języka francuskiego. Egzaminy DELF / DALF są przeprowadzane na różnych poziomach i dostosowane do kandydatów w różnym wieku i wykonujących różne zawody.

Więcej informacji: http://cpf.olsztyn.pl/delf/