14.10.2019 09:23 Wiek: 56 days

SZKOLENIA CERTYFIKUJĄCE NA EGZAMINATORÓW I KOREKTORÓW EGZAMINÓW DELF


Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie oraz Instytut Francuski w Warszawie zaprasza nauczycieli języka francuskiego na szkolenia certyfikujące na egzaminatorów i korektorów egzaminów:

DELF A1.1-A2     26-27 października 2019

DELF B1-B2        30 listopada-1 grudnia 2019

Miejsce szkolenia: Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39 (I piętro).

Programy szkoleń i formularze zapisów  dla poszczególnych poziomów do pobrania.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza, podpisanie i odesłanie na adres kursy@cpf.olsztyn.pl

Uwaga: W szkoleniu B1-B2 mogą wziąć udział tylko ci, którzy uczestniczyli w szkoleniu A1.1-A2 (w całości) i którzy zostali upoważnieni po szkoleniu do poprawienia testów A1.1-A2.