04.01.2021 18:15 Wiek: 169 days

CAFÉ FRANÇAIS_21/06

Spotkania klubu konwersacyjnego „Café français” dla osób uczących się języka francuskiego/mówiących po francusku.


Café français

Spotkanie dla wszystkich frankofonów i frankofilów na Warmii i Mazurach bez wyjątków. Rozmowy o życiu, języku, kulturze, wyzwaniach otaczającej nas rzeczywistości. Okazja do wymiany poglądów, poznania się, zrozumienia, a także ćwiczenie na przełamywanie barier językowych i rozwijania umiejętności słuchania i mówienia. W miłej i swobodnej atmosferze. 

Moderator: Johan, lektor CP-F, na stałe mieszkający w Nice, a od kwietnia w stolicy Warmii.

Najbliższe spotkanie stacjonarnie w Centrum, 21 czerwca, o godz. 18:15.
Lundi 21 juin c’est la fête !! Le CPF organise un café français sur le thème de la musique car en France le 21 juin est le jour de la fête de la musique, les français sortent et écoutent de la musique « live » dans toutes les villes de France des scènes sont installées et des fanfares jouent. C’est un moment incontournable pour beaucoup de personnes. Venez découvrir cet événement et discuter autour du thème de la musique à 18h15 au Centre Franco-Polonais.