21.12.2018 09:23 Wiek: 30 days

WYNIKI KONKURSU Z JĘZYKA FRANCUSKEIGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

Znamy już wyniki z etapu szkolnego konkursu przedmiotowego z języka francuskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Etap wojewódzki konkursu odbędzie się 12 lutego 2019 roku w siedzibie Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie.


wyniki konkurs francuskiego, Centrum Polsko-Francuskie, język francuski konkurs

Konkurs języka francuskiego

Zobacz kto zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego w konkursie z języka francuskiego.