20.09.2019 17:00 Wiek: 1 day

WYSTAWA

W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu. Wystawa czynna do 30 września w godzinach pracy CPF.


Wystawa; jeńcy wojenni; stalag

W krzywym zwierciadle

Wystawa, ze względu na użyte środki przekazu – satyryczne rysunki jeńców wojennych – jest odważną próbą świadomego i celowego rejestrowania przez nich obrazu niewoli w krzywym zwierciadle. Ironia wobec siebie i kpina z tych, od których zależała nie tylko wielkość porcji zupy, ale i życie, każą oglądającym przewrotnie zachować powagę wobec zabawnych scen z obozowego życia codziennego, narysowanych często wprawną ręką i mocną kreską, nierzadko dodatkowo pokolorowanych cudem zdobytą kredką.

 

 

Wystawa zorganizowana na zakończenie projektu edukacyjnego „Stalag – życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej” realizowanego ze środków programu Erasmus+ w latach 2017-2019 we współpracy ze szkołami i muzeami z Polski, Niemiec i Francji.

 

Wystawa udostępniona przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.