CENNIK

 

Cena za rok

RATY

 

 

I rata *

II rata

III rata

Kursy standardowe

 

 

 

 

Kursy dla przedszkolaków 3-7 lat

500 PLN

300 PLN

200 PLN

 

Kursy dla dzieci i młodzieży szkolnej 7-18 lat

900 PLN

450 PLN

450 PLN

 

Kursy standardowe dla dorosłych

1680 PLN

680 PLN

500 PLN

500 PLN

Kursy niestandardowe

 

 

 

 

Kursy dla przyjemności /pour plaisir 120/60 godzin

1680 PLN
840 PLN

680 PLN
420 PLN

500 PLN
420 PLN

 500 PLN

Kursy konwersacyjne

900 PLN

450 PLN

450 PLN

 

Kursy ERASMUS

1200 PLN

600 PLN

600 PLN

 

Lekcje indywidualne /60 min/

70 PLN

 

 

 

Kursy inne / Warsztaty

 

 

 

 

Lekcje z gramatyką i fonetyką

/1 spotkanie 90 min/

60 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

  * płatność w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

Opłaty można wnosić przelewem bankowym na konto CPF lub opłacić gotówką w kasie sekretariatu.

Bank Ochrony Środowiska Oddział Olsztyn

60 1540 1072 2001 5013 0710 0001

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu i nazwę grupy.

 

 ZNIŻKI

1. Zniżka dla uczestników w wieku powyżej 18 lat kontynuujących naukę w Centrum, płacących za kurs grupowy standardowy w całości, w terminie wskazanym w umowie, wynosi 100,00 PLN

2. Zniżka dla uczestników w wieku od 7 do 18 lat, kontynuujących naukę w Centrum, płacących za kurs grupowy standardowy w całości, w terminie wskazanym w umowie, wynosi 50,00 PLN.

3.  Pozostałe zniżki na kursy standardowe grupowe wynoszą 5%:

a.  przy zapisie kilku członków rodziny od ceny tańszego kursu;

b. dla polecających kurs języka francuskiego w Centrum i dla osoby zapisującej się z polecenia;

c.  dla studentów posiadających ważną legitymację studencką.

4.  Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora przysługuje 8% zniżki na wszystkie kursy organizowane w Centrum.

5.   Wszystkim uczestnikom kursów języka francuskiego w Centrum przysługuje zniżka w opłatach za egzamin DELF.

6.   Zniżki nie obowiązują w przypadku kursów niestandardowych.

7.   Zniżki nie kumulują się.