Kursy języka francuskiego w roku szkolnym 2017/2018

Plan zajęć 2017-2018

Numer konta bankowego Centrum P-F:
Bank Ochrony Środowiska Oddział Olsztyn
60 1540 1072 2001 5013 0710 0001