KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn, e-mail: info@cpf.olsztyn.pl.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda.
  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych wydarzeń i usług za pomocą przesyłania drogą mailową newslettera oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Centrum Polsko-Francuskie. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
  • Państwa dane będą przechowywane do momentu cofnięcia Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  • Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
  • W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Państwa wolą przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wysyłając e-mail na adres info@cpf.olsztyn.pl
  • W związku z panującą epidemią COVID-19 informujemy, że Państwa dane osobowe, zebrane na podstawie Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, mogą zostać udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. Dane te będą przechowywane przez okres 10 dni od daty wydarzenia.