11.05.2017 00:00 Wiek: 12 days

LETNIE WYMIANY MŁODZIEŻY

Centrum P-F jest partnerem projektu "Kamishibai - teatr, który łączy młodych Europejczyków" realizowanego w latach 2017-2018.


POSZUKUJEMY chętnych do udziału w projekcie: młodzieży 16-19 lat oraz liderów (opiekunów). W czasie trwania projektu odbędą się dwie wymiany młodzieży (Polska-Francja-Rumunia), latem tego roku w Olsztynie, a za rok w Bretanii. Tematem przewodnim są legendy regionalne.

Celem projektu jest wspólna praca nad legendami regionalnymi, w języku francuskim, z zastosowaniem teatru kamishibai (teatr ilustrowany) oraz video.

 Poszukujemy młodzieży (8 osób) i liderów (2 osoby) do udziału w projekcie.

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość języka francuskiego (poziom A2).

Od liderów wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B1

 

Przebieg projektu:

1)      przygotowanie do spotkania w Olsztynie: wybór i przetłumaczenie legendy regionalnej na j. francuski, opracowanie miniprzewodnika po Polsce.

2)      międzynarodowe spotkanie młodzieży z trzech krajów w Olsztynie (10-20 lipca).

Miejsce: Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskie

Celem spotkania będzie praca nad legendami. W grupach międzynarodowych uczniowie będą mieli za zadanie przekształcić legendę w spektakl kamishibai.

3)      kontakty internetowe z uczestnikami z innych krajów

4)      międzynarodowe spotkanie młodzieży z trzech krajów we Francji (Bretania, Côtes d’Armor, lipiec 2018). W grupach międzynarodowych uczniowie będą mieli za zadanie opracować i nakręcić film na podstawie legendy.

Organizatorzy zapewniają dojazd na miejsce spotkania (bilety lotnicze), zakwaterowanie w pokojach kilkuosobowych, wyżywienie (część posiłków uczestnicy będą przygotowywać samodzielnie z dostarczonych produktów).

Udział w projekcie umożliwi poznanie kultury innych krajów (wieczory poświęcone kulturze każdego z poszczególnych krajów, prezentacje krajów przygotowane przez uczestników, w tym prezentacje kulinarne, dyskusje) oraz wzajemne zapoznanie się młodzieży z państw uczestniczących (gry zapoznawcze i spotkania integracyjne), wspólne aktywne spędzenie czasu (zajęcia ruchowe i sportowe, warsztaty, aktywne zajęcia w terenie, czas na świeżym powietrzu, zapoznanie się z miejscową przyrodą, okolicznymi zabytkami i ciekawymi miejscami).

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym programu ERASMUS+.

Koszt udziału w projekcie (tylko uczestnicy): ok. 100 euro (50 euro/ rok).

Wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać mailem na adres info@cpf.olsztyn.pl z tytułem wiadomości „Wymiana młodzieży Erasmus+” do dnia 30 maja 2017 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. O wynikach rekrutacji poinformujemy wszystkich kandydatów. Informujemy, że pierwszeństwo mają uczniowie Centrum Polsko-Francuskiego.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZAPISU do 31 maja.